Rolul comunicării în cadrul organizaţiei.

Post Title

Comunicarea este unul dintre cele mai importante aspecte ale unei organizaţii. Ea face posibilă menţinerea coeziunii grupului, atingerea scopurilor comune, dar poate şi destructura grupul, atunci când nu mai este eficientă. Comunicarea este transmiterea de informaţii de la un emiţător către un receptor. Dar ea îndeplineşte mult mai multe funcții decât ne lasă să înţelegem această definiţie. În literatura de specialitate, prima funcţe a comunicării este funcţia de reprezentare.

Tipuri de comunicare

Comunicarea formală este influenţată de o serie de factori ca: norme şi reguli organizaţionale, particularităţi ale structurii organizatorice, tipul tehnologiei. Ea se realizează în mai multe sensuri: descendent (de la şefi la la subordonaţi), ascendent (de la nivelurile inferioare la cele superioare) orizontal (între membrii unui departament sau între departamente).

Post Title

Comunicarea descendentă vizează:

- implementarea scopurilor, strategiilor şi obiectivelor organizaţiei

- transmiterea instrucţiunlor şi a informaţiilor necesare realizării activităţilor

- furnizarea de mesaje referitoare la evaluarea rezultatelor activităţilor

- transmiterea de mesaje menite să motiveze angajaţii şi să-i fidelizeze în raport cu organizaţia şi scopurile ei

Prin scopurile sale, comunicarea descendetă este aspectul esenţial al activităţii manageriale, ea fiind orientată către influenţarea comportamentului angajaţilor, astfel încât performaţele lor să crească

Problemele în acest tip de comunicare apar atunci când managerul crede că a comunicat ceva, iar subordonaţii recepţionează altceva. Cu alte cuvinte sunt situaţii când, din cauza unor bariere, comunicarea nu este eficientă. În momentele de stabilitate şi prosperitate a organizaţiei, proiectele managerului sunt mai uşor acceptate, coeziunea este mai bună iar comunicarea se poate îmbunătăţi şi ea mai uşor. În situaţii dificile, când scopurile organizaței nu au fost atinse, când subordonaţii sunt mai înclinaţi să pună la îndoială ideile sau competenţa managerului acesta din urmă poate recurge la artificii de comunicare.